Refinansiering | Sähkövertailu 2018 | Beste Kredittkort | Billigst Strømleverandør | Beste Husalarm 2018 | Forsikringsselskap | Mobilselskaper i Norge | Billigste Boliglån 2018

Lesy ČR Hradec

Kategorie
Soutěže, Vizualizace
O projektu

Anotace návrhu

Jednoduché koncepční řešení maximálně využívající možnosti lokality, zadání. Navrhujeme nový úsporný objekt. Všechny současné objekty bouráme.

Pro místo nám připadá nejdůležitější otevření celé loka- lity směrem na východ do lesů. Paradoxně jsme dospěli k závěru, že toto otevření nejvíce zdůrazníme, pokud hmotou domu „půjdeme proti němu“ – pocit tohoto otevření je tak vnímatelný v parteru (dům je v této části vysoko nad terénem). Nejvíce je ale vnímatelné uživateli domu – z místností se otevírá jednak jedinečný výhled do lesů na východ, ale i na západ do centra obce s kos- telem. Zároveň je důležité, že objekt není příliš vysoký – přes svou délku do svého okolí nenápadně zapadá. Stej- ně tak byla důležitá i práce s fasádou – parter betonový, strohý a elegantní, dřevostavba na něm posazená útulná a přátelská.

S jednoduchostí navrhovaného objektu kontrastuje jeho bezprostřední okolí. K domu přiléhají jeho různé veřej- né i soukromé funkce – tímto způsobem dům zapadá do a zároveň si vyváří bezprostřední kontext.

Z hlediska vyjadřovacích prostředků tu tak balancujeme na hraně mezi velkolepostí odkazu nedalekého moder- nistického města a téměř rukodělnou prací se dřevem, se kterou mají největší zkušenost chataři a chalupáři z lesů a hor v okolí.

Žádné komentáře

Sorry, the comment form is closed at this time.