Lånekalkulator | Paras Läppäri | Kredittkort Bonus | Strømleverandører | Billigste Innbruddsalarm | Livsforsikring | Mobilselskaper 2018 | Elektrikere

RADNICE, BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

O projektu

 

Zadání

Úkolem bylo navrhnout novou zástavbu na nezastavěném území zvaném ,,Holešovický trojúhelník”, které je ohraničeno ulicemi Veletržní, Dukelských hrdinů a Strojnickou. Našim cílem bylo vytvořit nové městské bloky na pohled “rostlým” způsobem, který se svým měřítkem a rozparcelováním na jednotlivé domy přibližuje měřítku okolí. Navrženou strukturu spojuje společné podzemní parkování. Nadzemní část je rozdělena do 14 objektů. Tyto objekty byly dále s ohledem na celek rozpracovány odpovídajícím počtem lidí, kdy každý navrhl jeden dům. Tímto způsobem jsme postupně vytvořili dva polyfunkční městské bloky s bytovými domy, administrativními budovami a radnicí pro Prahu 7. Funkce parterů jsou neméně rozmanité.

 

Návrh

Nový projekt administrativní budovy s funkcí radnice na Praze 7 je součástí nově vytvořeného bloku mezi ulicemi Veletržní a Strojnická.
Návrh je zpracován s ohledem na okolní zástavbu, vhodně doplňuje již zavedené uliční čáry a nevybočuje z celkového vyznění dané lokality.

Celá budova komunikuje s protilehlým objektem, aby navázala na hmotové a výškové měřítko. Pro obvodový plášť byly zvoleny lícové cihly, které zdůrazňují postavení budovy k okolí a celkově také zapadají do prostředí dané lokality.
Budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, ve kterých jsou umístěny hromadné garáže. První nadzemní podlaží má 3 části. Uprostřed se nachází v průchodu vstup do radnice. Směrem do ulice Veletržní jsou navrženy prostory pro úřad a směrem k Parkhotelu výstavní síň. Vyšší nadzemní podlaží jsou určena výhradně pro administrativu.

Vnitřnímu prostředí v kancelářích pomáhají otvíravá okna, aby nebyl pracovník zcela uzavřen.

Kategorie
Praha 7
Žádné komentáře

Sorry, the comment form is closed at this time.